Gå direkt till innehåll
En slutsats studenterna kommit fram till är det är viktigt att motivera äldre till mobilitet, och att det ska vara enkelt att ta sig runt i staden oavsett ålder. Foto: Malin Olsson
En slutsats studenterna kommit fram till är det är viktigt att motivera äldre till mobilitet, och att det ska vara enkelt att ta sig runt i staden oavsett ålder. Foto: Malin Olsson

Nyhet -

Openlab antar utmaning från Micasa Fastigheter och Äldreförvaltningen

Studenter från bland annat KTH arbetar via Openlab med förslag till mobilitetslösningar för äldre och lösningar för en mer äldrevänlig stad. Uppdraget kommer från Micasa Fastigheter och från Stockholms stads Äldreförvaltning.

I arbetet att planera för nya seniorbostäder i Stockholms stad har fastighetsutvecklare på Micasa och Äldreförvaltningen identifierat ett behov av att stärka äldreperspektivet i staden och i stadsutvecklingen. När staden växer behöver äldres behov och önskemål finnas med i planeringen.

För att få in nya perspektiv och synsätt har Micasa och Äldreförvaltningen vänt sig till Openlab, som är ett centrum där masterstudenter jobbar med att lösa komplexa samhällsutmaningar. Openlab antog utmaningen och jobbar nu med att titta på mobilitetslösningar för äldre och hur man får en mer äldrevänlig stad.

-Det behövs mer kunskap om äldre medborgares situation och behov i takt med att staden växer och utvecklas, säger Signelill Björk, fastighetsutvecklare på Micasa.

Tjugo veckors projekt

Antalet personer över 80 år kommer att vara dubbelt så många i Stockholm till år 2040. Micasa Fastigheter har stadens uppdrag att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre.

Studenterna jobbar i team med olika kreativa metoder hos Openlab under tjugo veckor för att föreslå lösningar på våra och Äldreförvaltningens utmaningar: Hur kan man skapa seniorbostäder med bra mobilitetslösningar och en äldrevänlig stadsmiljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet, socialt umgänge och välbefinnande?

Halvtidsredovisning

Den 27 oktober var det halvtidsredovisning av projektet. Studenterna presenterade fem förslag där de nu ska arbeta vidare med ett eller två av dessa, de kallar projektet ”Goldies”. En slutsats studenterna kommit fram till är det är viktigt att motivera äldre till mobilitet. Att ta vara på äldres kunskap och kompetens och att det ska finnas aktiviteter och upplevelser som lockar de äldre medborgarna.

Vilket av de fem dessa fem förslag som studenterna jobbar vidare med till januari 2023 är inte klart.

•Explore Stockholm Card

•Green Rooftop

•Immersive Public Transport Game

•Senior School; a new beginning in life

•Senior Friendly Parks.


-Det är väldigt roligt att de antog vår utmaning, och vi ser med spänning fram emot slutredovisningen i januari, säger Signelill Björk.


Fakta:
Några kriterier för att Openlab ska anta utmaningar från samhället är att slutresultatet ska ha potential att skalas upp och distribueras. Det ska även bidra till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Någon gång i januari redovisar Openlab sina förslag.

Denna termins utmaningar tillhandahålls av Äldreförvaltningen, Micasa Fastigheter, Regionledningskontoret och Södersjukhuset.

Läs mer om Openlab: openlabsthlm.se

Studenterna som arbetar med utmaningen på Openlab:

Feben Javan Abraham

Barbora Janouskova

Anna Nirkow

Jessica Österberg

Mohannad Turan

Amanda Tjernlund Öhrn

Eira Nylander

Andre Utas

Isabella Prodan

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Hellström

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-508 360 15